ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. «Персональні дані» означають будь-яку інформацію, яка дозволяє ідентифікувати фізичну особу прямо або побічно (зокрема, на основі: прізвища, імені, по батькові, реєстраційного номера облікової картки платника податків, даних про місцезнаходження та / або місця проживання, ідентифікатором в мережі Інтернет (онлайн ідентифікатор) або за допомогою одного або декількох показників, характерних для фізичної, фізіологічної, генетичної, розумової, економічної, культурної або соціальної ідентичності фізичної особи), і стосується такого ідентифікованого фізичної особи ( «суб'єкта персональних даних»);
2. «Обробка» означає будь-яку операцію або набір операцій, які здійснюються з персональними даними або набором персональних даних, з використанням автоматизованих засобів і без таких, серед яких: збір, запис, організація, структурування, зберігання, переробка або зміна, пошук і вибірка, експертиза, використання, розкриття за допомогою передачі, розсилка чи інший спосіб надання доступу, групування або комбінування, відбір, стирання або знищення.
3. Дана Політика визначає політику Фізичної особи-підприємця (далі - Підприємець) щодо обробки персональних даних і закріплює систему основних принципів, які застосовуються щодо обробки персональних даних у Підприємця.
4. Дія цієї Політики поширюється на всі дії, що здійснюються Підприємцем з персональними даними з використанням засобів автоматизації або без їх використання.
5. Дана Політика обов'язкове для ознайомлення і виконання всіма особами, допущеними до обробки персональних даних у Підприємця, і особами, які беруть участь в організації процесів обробки і забезпечення безпеки персональних даних у Підприємця.
6. Дана Політика складена відповідно до Регламенту Global Data Protection Regulation (GDPR), Законом України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р № 2297-VI та іншими законодавчими актами.
7. Підприємець є адміністратором персональних даних.
8. Важливою умовою реалізації цілей діяльності Підприємця є забезпечення захисту прав і свобод суб'єкта персональних даних при обробці його персональних даних.
9. Персональні дані будуть:
- оброблятися правомірно, справедливо і прозоро щодо суб'єкта персональних даних;
- зібрані для певних, чітких і законних цілей і в подальшому не будуть оброблятися способом, несумісним з цими цілями; подальша обробка даних для архівних цілей, в інтересах суспільства, наукових і історичних досліджень або статистичних цілей не розглядається як несумісна з первісними цілями;
- оброблені адекватно і обмежуватися цілями, для яких вони обробляються;
- оброблені точно і там, де це необхідно, а також будуть оновлюватися;
- зберігатися в формі, що дозволяє ідентифікувати суб'єкта персональних даних не довше, ніж це необхідно для цілей, для яких персональні дані обробляються;
- зберігатися протягом більш тривалих періодів, так як персональні дані можуть оброблятися тільки для архівних цілей в інтересах суспільства, наукових або історичних дослідницьких цілей або для цілей статистики, з урахуванням здійснення відповідних технічних і організаційних заходів;
- оброблені таким чином, щоб забезпечити належне зберігання персональних даних, включаючи захист від несанкціонованої або незаконної обробки та випадкової втрати, знищення або пошкодження, з використанням відповідних технічних або організаційних заходів.
10. З персональними даними будуть вживати всіх можливих заходів для гарантії того, що персональні дані, які є неточними, з урахуванням цілей, для яких вони обробляються, будуть видалені або виправлені без затримки.
11. Перебуваючи на сайті https://mario-restaurant.kiev.ua/, відвідувач визнає і погоджується з тим, що йому була надана можливість ознайомитися і зрозуміти, і він приймає Політику конфіденційності Підприємця.
2. ПРАВИЛА ОБРОБКИ І НАДАННЯ персональних даних
1. Підприємець, будучи адміністратором персональних даних, здійснює обробку наступних персональних даних:
- представників контрагентів Підприємця - юридичних осіб - в обсязі і в строк, які необхідні для здійснення взаємодії з постачальниками;
- постачальників - фізичних осіб - в обсязі і в строк, які необхідні для досягнення цілей, передбачених законодавством, здійснення і виконання покладених законодавством на Підприємця функцій, повноважень і обов'язків, а також для укладення та виконання договору, стороною якого або вигодонабувачем, або поручителем по якому є суб'єкт персональних даних;
- контрагентів за договором, які знаходяться або знаходились в договірних чи інших цивільно-правових відносинах з Підприємцем (фізичних осіб і фізичних осіб-підприємців (далі - контрагенти) - в обсязі і в строк, які необхідні для досягнення цілей, передбачених законодавством, здійснення і виконання покладених законодавством на Підприємця функцій, повноважень і обов'язків, для укладення та виконання договору, стороною якого або вигодонабувачем, або поручителем за яким є суб'єкт персональних даних, а також для обліку їх звернень до Підприємця; для інформування про новини та події Підприємця, нові товари, для просування товарів і послуг Підприємця; інформаційного забезпечення за згодою суб'єктів персональних даних;
- довірених осіб контрагентів - в обсязі і в строк, які необхідні для укладення та виконання договору, стороною якого або вигодонабувачем, або поручителем за яким є контрагент;
- кінцевих споживачів товарів і послуг - для збору маркетингових та статистичних відомостей, інформування кінцевих споживачів про новини та події, нові послуги і послуги, для просування товарів і послуг Підприємця за згодою суб'єктів персональних даних;
- відвідувачів сайту https://mario-restaurant.kiev.ua/ - в обсязі (знання про будову, операційної системи пристрою і / або моделі мобільного телефону користувача сайту, унікальному ідентифікатор користувача сайту) і в строк, які необхідні для збору маркетингових та статистичних відомостей за згодою суб'єктів персональних даних.
2. Згода суб'єкта персональних даних має бути добровільним волевиявленням фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки. Згода суб'єкта персональних даних може бути надано в наступних формах:
- документ на паперовому носії з реквізитами, що дозволяє ідентифікувати цей документ і фізична особа;
- електронний документ, який повинен містити обов'язкові реквізити, що дозволяють його ідентифікувати. Добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку його персональних даних засвідчується електронним підписом суб'єкта персональних даних.
- відмітка на електронній сторінці документа або в електронному файлі, який обробляється в інформаційній системі на основі документованих програмно-технічних рішень.
3. Згода суб'єкта персональних даних надається при оформленні цивільно-правових відносин відповідно до чинного законодавства.
4. Підприємець може збирати інформацію про покупця з різних джерел. Вона включає в себе інформацію, яку Підприємець отримує від покупця безпосередньо; інформацію, надану безпосередньо від покупця з метою надання кращого обслуговування; інформацію, яку Підприємець збирає, коли відвідувач відвідує сайт https://mario-restaurant.kiev.ua/ або переглядає електронні рекламні анонси Підприємця; і інформацію, яку Підприємець збирає з інших джерел (де це дозволено законом).
5. Підприємець збирає про покупця інформацію безпосередньо, коли останній приймає рішення прийняти пропозицію Підприємця або іншим способом передати інформацію. Приклади даних, які Підприємець може збирати: прізвище, ім'я, адреса електронної пошти; номер телефону; кращий спосіб комунікації в майбутньому.
6. Повідомлення суб'єкта персональних даних про включення його персональних даних до бази персональних даних, права, визначені Законом України «Про захист персональних даних», про мету збору даних та осіб, яким передаються його персональні дані, здійснюється Підприємцем відповідно до чинного законодавства.
7. Заповнюючи форму на сайті https://mario-restaurant.kiev.ua/, відвідувач погоджується з політикою конфіденційності. Також відвідувач погоджується з тим, що Підприємець має право розголошувати особисті дані, а також:
7.1. Підтверджує, що введені дані (прізвище, ім'я, електронну адресу, номер телефону) є коректними;
7.2. Підтверджує, що всі дані надаються добровільно;
7.3. Висловлює повну і беззастережну згоду на використання персональних даних для підтримки зв'язку будь-яким способом, включаючи телефонні дзвінки на вказаний стаціонарний і / або мобільний телефон, відправку СМС-повідомлень на вказаний мобільний телефон, відправку електронних листів на вказану електронну адресу з метою інформування про надходження нових товарів і / або послуг, оповіщення про проведені заходи тощо.
7.4. Суб'єкт персональних даних має право в будь-який час відкликати свою згоду на надання, використання, обробку персональних даних, отримати інформацію, що стосується обробки його персональних даних, письмово повідомивши про це Підприємця, відправивши письмове повідомлення на адресу: au.veik.tnaruatser-oiram%40ofni або перейти по посиланню , зазначеної в нижній частині будь-якого листа Підприємця.
8. Підприємець не розкриває третім особам і не пошириться ет персональні дані без згоди суб'єкта персональних даних (якщо інше не передбачено чинним законодавством України та цією політикою конфіденційності).
9. Підприємець не здійснює обробку біометричних персональних даних.
3. ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
1. Терміни обробки персональних даних визначені з урахуванням:
- встановлених цілей обробки персональних даних;
- термінів дії договорів з суб'єктами персональних даних та наданих погоджень суб'єктів персональних даних на обробку їх персональних даних;
- термінів, визначених чинним законодавством України.
2. Підприємець припиняє обробку персональних даних в наступних випадках:
- після досягнення цілей їх обробки або в разі втрати необхідності в досягненні цих цілей;
- на вимогу суб'єкта персональних даних, якщо оброблювані у Підприємця персональні дані є неповними, застарілими, неточними, незаконно отриманими або не є необхідними для мети обробки;
- в разі виявлення неправомірної обробки персональних даних, якщо забезпечити правомірність обробки персональних даних неможливо;
- у разі відкликання суб'єктом персональних даних згоди на обробку його персональних даних або в разі закінчення терміну дії такого згоди (якщо персональні дані обробляються Підприємцем виключно на підставі згоди суб'єкта персональних даних);
- в разі ліквідації Підприємця.
3. Персональні дані можуть передаватися іноземним суб'єктам господарської діяльності, пов'язаних з персональними даними, а також в разі:
1) надання суб'єктом персональних даних однозначної згоди на таку передачу;
2) необхідності укладення чи виконання угоди між власником персональних даних та третьою особою - суб'єктом персональних даних на користь суб'єкта персональних даних;
3) необхідності захисту життєво важливих інтересів суб'єктів персональних даних;
4) необхідності захисту суспільного інтересу, виконання та забезпечення правової вимоги;
5) надання власником персональних даних відповідних гарантій невтручання в особисте і сімейне життя суб'єкта персональних даних.
У Підприємця реалізуються наступні вимоги до захисту персональних даних:
- організований режим забезпечення безпеки приміщень, в яких розміщені інформаційні системи, який перешкоджає можливості неконтрольованого проникнення або перебування в цих приміщеннях осіб, які не мають права доступу до цих приміщень;
- реалізовано забезпечення схоронності носіїв персональних даних;
- використовуються засоби захисту інформації, які пройшли процедуру оцінки відповідності вимогам законодавства України в сфері забезпечення безпеки інформації;
4. ДОДАТКОВІ УМОВИ
1. Торгові марки, товарні знаки, знаки для товарів і послуг, логотипи, зображення (далі разом «Товарні знаки»), які використовуються і представлені на сайті https: https://mario-restaurant.kiev.ua/, є зареєстрованими і незареєстрованими товарними знаками. Ніщо на сайтах не повинно бути витлумачено як пряме, непряме пропозицію або надання права на використання представлених товарних знаків.
2. Сайт https://mario-restaurant.kiev.ua/ може фіксувати IP адреси (Internet protocol address) відвідувачів з метою збору та аналізу статистичних даних про відвідуваність сайту для подальшого поліпшення послуг, що надаються. Підприємець звертає увагу відвідувача, що IP адреса не містить будь-якої особистої інформації і не належить до персональних даних.
3. При здійсненні доступу до сайту https://mario-restaurant.kiev.ua/, деяка інформація в форматі «cookie» або в аналогічних файлах може автоматично завантажуватися на комп'ютер. Це дозволяє Підприємцю налаштувати сайт https://mario-restaurant.kiev.ua/ відповідно до інтересів та уподобань. Якщо відвідувач не хоче, щоб файли «cookie» були відправлені або зберігалися в його системі, більшість Інтернет-браузерів дозволить видалити файли «cookie» з жорсткого диска комп'ютера, запобігти їх збереження або подати сигнал перед збереженням файлу «cookie». Для того щоб дізнатися більше про ці функції, відвідувачеві слід звернутися до інструкцій його браузера або до довідкової інформації.
Нижче наведені приклади інформації, яку Підприємець може збирати за допомогою даних технологій: тип браузера і операційної системи; веб-сторінки, які відвідувач переглядає; IP-адреса; сайт, який відвідувач відвідував перед сайтом Підприємця; вибір продуктів і переваги при використанні сайту Підприємця.
Підприємець не зберігає особисту інформацію про покупця з cookie-файлів, веб-маяків і інформацію, отриману за допомогою інших технологій на комп'ютері відвідувача, без відома і згоди.
5. У разі виникнення ситуації, яка допускає неоднозначне тлумачення даної Політики конфіденційності і / або питань, не врегульованих їй, остаточне решення приймається Підприємцем відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Підприємця є остаточним і не підлягає оскарженню.
6. У разі відмови користувача від отримання послуг і / або придбання товару, будь-які претензії з цього приводу не приймаються і не розглядаються.
7. Підприємець не збирає особисту інформацію про осіб молодше 16 років. Якщо Підприємцю стане відомо про те, що вона отримала персональну інформацію про особу, що не досяг 16-річного віку, вона вживає заходів для видалення такої інформації в якомога коротші терміни. Якщо Підприємця стало відомо під час надання послуг / продажу товару стосовно того, що покупцеві не виповнилося 16 років, Підприємець має право призупинити свої дії в повному обсязі.
8. Підприємець може переглянути дану Політику конфіденційності в будь-який час. При використанні сайту відвідувач підтверджує свою згоду з будь-якими змінами та зобов'язується дотримуватися таку політику конфіденційності в чинній редакції. Деякі умови можуть бути змінені та скасовані особливими юридичними повідомленнями чи умовами, розміщеними на певних сторінках сайту.
ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ
Сайт і домен www.mario-restaurant.kiev.ua, а також всі розміщені матеріали містять інформацію, призначену для вільного ознайомлення користувачів з питаннями, які можуть представляти для них інтерес. Вся інформація надається без гарантій повноти або своєчасності і без інших явно виражених або припущених гарантій. Доступ до сайту, а також використання його змісту здійснюються виключно на розсуд і на ризик користувача. Адміністрація Сайту і довірені особи мають право змінювати і видаляти аудіо-, відео- та інші файли і посилання, розміщені на сайті, без попереднього повідомлення і пояснення причин.
На сайті https://mario-restaurant.kiev.ua/ можуть бути посилання на сайти третіх осіб. Вони надаються виключно для зручності. Якщо відвідувач переходить за цим посиланням, то залишає сайт https://mario-restaurant.kiev.ua/.
Підприємець не переглядає сайти третіх осіб, не контролює і не несе відповідальності за будь-який з цих сайтів або їх зміст. Підприємець не дає ніяких рекомендацій і не робить ніяких заяв щодо подібних сайтів, будь-якої інформації або матеріалів, які там представлені, або результатів, які можуть бути отримані при їх використанні. Якщо відвідувач переходить на зовнішні сайти, посилання на які розміщені на сайті https://mario-restaurant.kiev.ua/, то робить це, усвідомлюючи свою відповідальність.
5. Підприємець не дає ніяких гарантій, що матеріали, розміщені на сайті https://mario-restaurant.kiev.ua/, є прийнятними і доступними для використання за межами України. Той, хто відвідує його з інших країн, робить це з власної ініціативи і несе відповідальність за свої дії. Будь-які претензії щодо сайту https://mario-restaurant.kiev.ua/ і його використання регулюються законодавством України, без застосування будь-яких принципів колізійного права / приватного міжнародного права.
У разі надання користувачами завідомо неправдивих відомостей, а саме: ім'я, адреса електронної пошти, номер телефону, Підприємець відмовляється від будь-якої відповідальності, претензії не розглядаються.
Інформацію, інформацію про послуги, розміщених на сайті, слід ретельно проаналізувати і оцінити, перед тим як буде прийнято рішення скористатися ними.

Made with